astro-map.com

  NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917

NGC 1917

NGC 1917
Voorwerp NGC 1917 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1917 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: GCL -
omvang: V=12.3m; B=12.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Andere namen van het object NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Vond?   of vertel het aan je vrienden:



Bij een herdruk van materialen van deze site een link naar deastro-map.com verplicht.





Яндекс.Метрика