astro-map.com

  NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917 NGC 1917

NGC 1917

NGC 1917
Objekt NGC 1917 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1917 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: GCL -
veľkosť: V=12.3m; B=12.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Iné mená objektu NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Blízke objekty: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика