English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 191A

NGC 191A
Voorwerp NGC 191A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 191A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: S0/P -
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.6'
omvang: V=14.0m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h39m0.1s; Dec= -9°0'54"
roodverschuiving (z): 0.020452
De afstand van de zon tot NGC 191A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 86.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 191A : PGC 2332, IC 1563, MCG -2-2-76, Arp 127

Objecten in de buurt: NGC 190A, NGC 190, NGC 191, NGC 192

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.