English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1927

NGC 1927
Objekt NGC 1927 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1927 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Orionis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h28m42.9s; Dec= -8°22'38"

Närliggande objekt: NGC 1925, NGC 1926, NGC 1928, NGC 1929

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.