English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 195

NGC 195
Objekt NGC 195 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 195 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h39m35.7s; Dec= -9°11'39"
RedShift (z): 0.016368
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 195: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 195 : PGC 2391, MCG -2-2-79, NPM1G -09.0025, IRAS 00370-0928

Blízke objekty: NGC 193, NGC 194, NGC 196, NGC 197

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.