KosmoVed
  NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965 NGC 1965

NGC 1965

NGC 1965
Objekt NGC 1965 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1965 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN+OCL -
veľkosť: B=8.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Iné mená objektu NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Blízke objekty: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика