KosmoVed
  NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040

NGC 2040

NGC 2040
Objekt NGC 2040 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2040 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 3.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h36m7.6s; Dec= -67°34'4"
Iné mená objektu NGC 2040 : ESO 56-EN164, in LMC

Blízke objekty: NGC 2038, NGC 2039, NGC 2041, NGC 2042

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика