English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2055

NGC 2055
objekt NGC 2055 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 2055 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.4m; B=8.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t37m3s; Dec= -69°25'54"
Andre objektnavn NGC 2055 : ESO 56-SC171, in LMC

Naboobjekter: NGC 2053, NGC 2054, NGC 2056, NGC 2057

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.