astro-map.com

  NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066 NGC 2066

NGC 2066

NGC 2066
Objekt NGC 2066 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2066 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.70'
veľkosť: V=13.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Iné mená objektu NGC 2066 : ESO 57-SC3

Blízke objekty: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика