English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2089

NGC 2089
Objekt NGC 2089 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2089 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.2'
magnitud: V=12.0m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h47m51.3s; Dec= -17°36'10"
rödförskjutning (z): 0.009960
Avståndet från solen till NGC 2089: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2089 : PGC 17860, ESO 554-36, MCG -3-15-16, IRAS 05456-1738

Närliggande objekt: NGC 2087, NGC 2088, NGC 2090, NGC 2091

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.