astro-map.com

  NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114 NGC 2114

NGC 2114

NGC 2114
Objekt NGC 2114 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2114 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=12.5m; B=12.6m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h46m12.2s; Dec= -68°2'54"
Övriga namn på objektet NGC 2114 : ESO 57-SC37, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2112, NGC 2113, NGC 2115, NGC 2116

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.

Яндекс.Метрика