astro-map.com

  NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134

NGC 2134

NGC 2134
Objekt NGC 2134 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2134 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.50'
veľkosť: V=11.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h51m56.7s; Dec= -71°5'50"
Iné mená objektu NGC 2134 : ESO 57-SC47

Blízke objekty: NGC 2132, NGC 2133, NGC 2135, NGC 2136

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика