English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2154

NGC 2154
Objekt NGC 2154 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 2154 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.40'
velikosti: V=11.8m; B=12.5m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h57m38.3s; Dec= -67°15'44"
Jiné názvy objektu NGC 2154 : ESO 86-SC42, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2152, NGC 2153, NGC 2155, NGC 2156

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.