English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2155

NGC 2155
Voorwerp NGC 2155 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 2155 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 2.10'
omvang: V=12.6m; B=13.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h58m33.3s; Dec= -65°28'35"
Andere namen van het object NGC 2155 : ESO 86-SC45, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2153, NGC 2154, NGC 2156, NGC 2157

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.