astro-map.com
  NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169 NGC 2169

NGC 2169

NGC 2169
Objekt NGC 2169 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2169 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Orión
Typ: I3p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=5.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Iné mená objektu NGC 2169 : OCL 481

Blízke objekty: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика