English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2178

NGC 2178
Obiekt NGC 2178 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2178 - galaktyka w konstelacji Malarz
Тип: E1 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.90'x0.9'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h2m47.5s; Dec= -63°45'50"
Redshift (z): 0.026882
Odległość od Słońca do NGC 2178: w oparciu o wartość redshift (z) - 113.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2178 : PGC 18322, ESO 86-53

Sąsiadujące obiekty: NGC 2176, NGC 2177, NGC 2179, NGC 2180

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.