English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 22

NGC 22
Objekt NGC 22 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 22 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.6m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h9m48.2s; Dec= 27°49'58"
rödförskjutning (z): 0.027726
Avståndet från solen till NGC 22: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 117.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 22 : PGC 690, UGC 86, MCG 5-1-39, CGCG 499-55

Närliggande objekt: NGC 20, NGC 21, NGC 23, NGC 24

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.