English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2214

NGC 2214
Obiekt NGC 2214 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2214 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 3.60'
Wielkość gwiazd: V=10.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h12m57.5s; Dec= -68°15'33"
Inne nazwy obiektów NGC 2214 : ESO 57-SC74, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2212, NGC 2213, NGC 2215, NGC 2216

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.