English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2219

NGC 2219
Objekt NGC 2219 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 2219 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 10.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h23m44.3s; Dec= -4°40'36"

Nedaleko objekty: NGC 2217, NGC 2218, NGC 2220, NGC 2221

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.