English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2219

NGC 2219
Obiekt NGC 2219 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2219 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 10.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h23m44.3s; Dec= -4°40'36"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2217, NGC 2218, NGC 2220, NGC 2221

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Podoba Ci się?   lub powiedz znajomym:

Copyright © 2018, astro-map.com
Przy ponownym wydrukowaniu materiałów z tej strony link do astro-map.com obowiązkowego.
info@astro-map.com