English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 223

NGC 223
Objekt NGC 223 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 223 - galaxie v souhvězdí Ceti
Typ: S0-a/P -
Úhlové rozměry: 1.30'x0.9'
velikosti: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h42m15.9s; Dec= 0°50'46"
červený posuv (z): 0.017772
Vzdálenost od Slunce do NGC 223: na základě množství červeného posunu (z) - 75.1 Mpc;
Jiné názvy objektu NGC 223 : PGC 2527, IC 44, UGC 450, MCG 0-2-129, CGCG 383-74

Nedaleko objekty: NGC 221, NGC 222, NGC 224, NGC 225

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Líbí se vám?   nebo Řekněte svým přátelům:© 2018, astro-map.com
Při tisku materiálů z této stránky odkaz na astro-map.com povinný.
krina@info-7.ru