English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2231

NGC 2231
Objekt NGC 2231 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 2231 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.00'
velikosti: V=13.2m; B=13.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h20m43s; Dec= -67°31'7"
Jiné názvy objektu NGC 2231 : ESO 87-SC6, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2229, NGC 2230, NGC 2232, NGC 2233

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.