English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2231

NGC 2231
Voorwerp NGC 2231 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 2231 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 2.00'
omvang: V=13.2m; B=13.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h20m43s; Dec= -67°31'7"
Andere namen van het object NGC 2231 : ESO 87-SC6, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2229, NGC 2230, NGC 2232, NGC 2233

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.