English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2231

NGC 2231
Obiekt NGC 2231 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2231 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.00'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=13.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h20m43s; Dec= -67°31'7"
Inne nazwy obiektów NGC 2231 : ESO 87-SC6, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2229, NGC 2230, NGC 2232, NGC 2233

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Podoba Ci się?   lub powiedz znajomym:

Copyright © 2018, astro-map.com
Przy ponownym wydrukowaniu materiałów z tej strony link do astro-map.com obowiązkowego.
info@astro-map.com