astro-map.com

  NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242

NGC 2242

NGC 2242
Objekt NGC 2242 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2242 - planétovej hmloviny v súhvezdí Povozník
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.37'
veľkosť: V=15.0m; B=15.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Iné mená objektu NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Blízke objekty: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика