English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 226

NGC 226
Objekt NGC 226 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 226 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: P -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h42m53.9s; Dec= 32°34'49"
rödförskjutning (z): 0.016094
Avståndet från solen till NGC 226: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 226 : PGC 2572, UGC 459, CGCG 500-76, IRAS 00402+3218

Närliggande objekt: NGC 224, NGC 225, NGC 227, NGC 228

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.