astro-map.com
  NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282

NGC 2282

NGC 2282
Objekt NGC 2282 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2282 - hmlovina v súhvezdí Jednorožec
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 3.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
Iné mená objektu NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

Blízke objekty: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика