English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2389

NGC 2389
Objekt NGC 2389 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2389 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.4'
magnitud: V=12.9m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h29m4.8s; Dec= 33°51'39"
rödförskjutning (z): 0.013199
Avståndet från solen till NGC 2389: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2389 : PGC 21109, UGC 3872, MCG 6-17-11, CGCG 177-24, KUG 0725+339

Närliggande objekt: NGC 2387, NGC 2388, NGC 2390, NGC 2391

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.