English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2397A

NGC 2397A
Obiekt NGC 2397A znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2397A - galaktyka w konstelacji Ryba Latająca
Тип: Sc - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.10'x0.9'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 13.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h21m7.9s; Dec= -69°6'55"
Redshift (z): 0.014732
Odległość od Słońca do NGC 2397A: w oparciu o wartość redshift (z) - 62.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2397A : PGC 20754, ESO 58-29, AM 0721-685, IRAS 07212-6901

Sąsiadujące obiekty: NGC 2395, NGC 2396, NGC 2397B, NGC 2397

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.