English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2397A

NGC 2397A
Objekt NGC 2397A ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2397A - galax i stjärnbild Volantis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.9'
magnitud: V=14.1m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h21m7.9s; Dec= -69°6'55"
rödförskjutning (z): 0.014732
Avståndet från solen till NGC 2397A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2397A : PGC 20754, ESO 58-29, AM 0721-685, IRAS 07212-6901

Närliggande objekt: NGC 2395, NGC 2396, NGC 2397B, NGC 2397

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.