astro-map.com

  NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419 NGC 2419

NGC 2419

NGC 2419
Obiekt NGC 2419 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2419 - gromada kulista w konstelacji Ryś
Тип: II -
Wymiary kątowe: 4.60'
Wielkość gwiazd: V=10.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h38m8.5s; Dec= 38°52'57"
Inne nazwy obiektów NGC 2419 : GCL 12, Intergalactic wanderer

Sąsiadujące obiekty: NGC 2417, NGC 2418, NGC 2420, NGC 2421

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Podoba Ci się?   lub powiedz swoim przyjaciołom:© 2018, astro-map.com
Przy ponownym wydrukowaniu materiałów z tej strony link do astro-map.com obowiązkowego.