English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2490

NGC 2490
Voorwerp NGC 2490 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 2490 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Geminorum
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.4'
omvang: V=14.6m; B=15.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h59m17.9s; Dec= 27°4'40"
roodverschuiving (z): 0.022616
De afstand van de zon tot NGC 2490: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 95.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2490 : PGC 22382, MCG 5-19-27, CGCG 148-78

Objecten in de buurt: NGC 2488, NGC 2489, NGC 2491, NGC 2492

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.