English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2494

NGC 2494
Objekt NGC 2494 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2494 - galaxie v súhvezdí Jednorožec
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h59m7.2s; Dec= -0°38'15"
RedShift (z): 0.012082
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2494: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2494 : PGC 22377, IC 487, UGC 4141, MCG 0-21-1, CGCG 3-2, IRAS 07565-0030

Blízke objekty: NGC 2492, NGC 2493, NGC 2495, NGC 2496

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.