English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2656

NGC 2656
Objekt NGC 2656 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2656 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
magnitud: V=13.8m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h47m53.1s; Dec= 53°52'34"
rödförskjutning (z): 0.045491
Avståndet från solen till NGC 2656: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 192.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2656 : PGC 24707, MCG 9-15-25, CGCG 264-15, VV 703

Närliggande objekt: NGC 2654, NGC 2655, NGC 2657, NGC 2658

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.