English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2667A

NGC 2667A
Obiekt NGC 2667A znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2667A - galaktyka w konstelacji Rak
Тип: S? -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h48m27.2s; Dec= 19°1'11"
Redshift (z): 0.013273
Odległość od Słońca do NGC 2667A: w oparciu o wartość redshift (z) - 56.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2667A : PGC 24741, NGC 2667, IC 2410, MCG 3-23-7, CGCG 90-16

Sąsiadujące obiekty: NGC 2667, NGC 2665, NGC 2666, NGC 2668, NGC 2669

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Podoba Ci się?   lub powiedz swoim przyjaciołom:© 2018, astro-map.com
Przy ponownym wydrukowaniu materiałów z tej strony link do astro-map.com obowiązkowego.
krina@info-7.ru