English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2721

NGC 2721
Voorwerp NGC 2721 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 2721 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 2.40'x1.6'
omvang: V=12.2m; B=13.0m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h58m56.5s; Dec= -4°54'5"
roodverschuiving (z): 0.012382
De afstand van de zon tot NGC 2721: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 52.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2721 : PGC 25231, MCG -1-23-15

Objecten in de buurt: NGC 2719, NGC 2720, NGC 2722, NGC 2723

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.