English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2721

NGC 2721
objekt NGC 2721 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 2721 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.40'x1.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.0m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t58m56.5s; Dec= -4°54'5"
Rødforskyvning (z): 0.012382
Avstand fra solen til NGC 2721: basert på redshiftverdien (z) - 52.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2721 : PGC 25231, MCG -1-23-15

Naboobjekter: NGC 2719, NGC 2720, NGC 2722, NGC 2723

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.