English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2756

NGC 2756
Objekt NGC 2756 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 2756 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.2'
magnitud: V=12.4m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h9m0.9s; Dec= 53°50'55"
rödförskjutning (z): 0.013272
Avståndet från solen till NGC 2756: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2756 : PGC 25757, UGC 4796, MCG 9-15-98, CGCG 264-67, IRAS 09054+5402

Närliggande objekt: NGC 2754, NGC 2755, NGC 2757, NGC 2758

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.