astro-map.com

  NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760 NGC 2760

NGC 2760

NGC 2760
Objekt NGC 2760 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2760 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Žirafa
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h15m41.9s; Dec= 76°22'57"

Blízke objekty: NGC 2758, NGC 2759, NGC 2761, NGC 2762

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика