English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2808

NGC 2808
Voorwerp NGC 2808 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 2808 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Carinae
Type: I -
De hoekige afmetingen: 14.00'
omvang: V=6.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h12m2.6s; Dec= -64°51'45"
Andere namen van het object NGC 2808 : GCL 13, ESO 91-SC1

Objecten in de buurt: NGC 2807A, NGC 2807, NGC 2809, NGC 2810A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.