English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2811

NGC 2811
Objekt NGC 2811 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2811 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x0.9'
veľkosť: V=11.3m; B=12.2m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h16m11.2s; Dec= -16°18'45"
RedShift (z): 0.007899
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2811: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2811 : PGC 26151, MCG -3-24-3, UGCA 155, IRAS 09138-1606

Blízke objekty: NGC 2810, NGC 2810B, NGC 2812, NGC 2813

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.