English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2918

NGC 2918
Objekt NGC 2918 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 2918 - galaxie v souhvězdí Leonis
Typ: E3 - eliptická galaxie
Úhlové rozměry: 1.40'x1.0'
velikosti: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 9h35m44s; Dec= 31°42'19"
červený posuv (z): 0.022812
Vzdálenost od Slunce do NGC 2918: na základě množství červeného posunu (z) - 96.4 Mpc;
Jiné názvy objektu NGC 2918 : PGC 27282, UGC 5112, MCG 5-23-19, CGCG 152-32

Nedaleko objekty: NGC 2916, NGC 2917, NGC 2919, NGC 2920

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Líbí se vám?   nebo Řekněte svým přátelům:© 2018, astro-map.com
Při tisku materiálů z této stránky odkaz na astro-map.com povinný.
krina@info-7.ru