English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2979

NGC 2979
Obiekt NGC 2979 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 2979 - galaktyka w konstelacji Sekstant
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.50'x1.0'
Wielkość gwiazd: V=12.3m; B=13.2m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h43m8.6s; Dec= -10°22'59"
Redshift (z): 0.009073
Odległość od Słońca do NGC 2979: w oparciu o wartość redshift (z) - 38.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2979 : PGC 27795, NGC 3050, MCG -2-25-12, IRAS 09407-1009

Sąsiadujące obiekty: NGC 2977, NGC 2978, NGC 2980, NGC 2981

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.