English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 306

NGC 306
objekt NGC 306 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 306 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=12.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t54m15.1s; Dec= -72°14'33"
Andre objektnavn NGC 306 : ESO 29-SC23, in SMC

Naboobjekter: NGC 304, NGC 305, NGC 307, NGC 308

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.