English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 306

NGC 306
Objekt NGC 306 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 306 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: B=12.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h54m15.1s; Dec= -72°14'33"
Övriga namn på objektet NGC 306 : ESO 29-SC23, in SMC

Närliggande objekt: NGC 304, NGC 305, NGC 307, NGC 308

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.