English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3099B

NGC 3099B
Objekt NGC 3099B ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3099B - galax i stjärnbild Leonis Minoris
Typ: C+C -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h2m30.9s; Dec= 32°42'52"
rödförskjutning (z): 0.049201
Avståndet från solen till NGC 3099B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 207.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3099B : PGC 29088, MCG 6-22-58

Närliggande objekt: NGC 3098, NGC 3099A, NGC 3100, NGC 3101

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.