English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3175

NGC 3175
Objekt NGC 3175 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3175 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.10'x1.3'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h14m42.3s; Dec= -28°52'16"
RedShift (z): 0.003673
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3175: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3175 : PGC 29892, ESO 436-3, MCG -5-24-28, UGCA 207, IRAS 10124-2837, VV 796, AM 1012-283

Blízke objekty: NGC 3173, NGC 3174, NGC 3176, NGC 3177

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.