English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3181

NGC 3181
Objekt NGC 3181 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 3181 - H2-oblasti nebo části galaxie v souhvězdí Ursae Majoris
Typ: GxyP -
Úhlové rozměry: 0.30'
velikosti: V=14.8m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h18m11.5s; Dec= 41°24'48"
Jiné názvy objektu NGC 3181 : part of N 3184

Nedaleko objekty: NGC 3179, NGC 3180, NGC 3182, NGC 3183

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.