English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3181

NGC 3181
objekt NGC 3181 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 3181 - H2-region eller en del av galaksen i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: GxyP -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t18m11.5s; Dec= 41°24'48"
Andre objektnavn NGC 3181 : part of N 3184

Naboobjekter: NGC 3179, NGC 3180, NGC 3182, NGC 3183

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.