English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 322-2

NGC 322-2
Objekt NGC 322-2 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 322-2 - galaxie v souhvězdí Phoenicis
Typ: S - spirální galaxie
Úhlové rozměry: 0.15'x0.1'
velikosti: V=16.5m; B=17.3m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h57m9.1s; Dec= -43°43'48"
Jiné názvy objektu NGC 322-2 : PGC 95427

Nedaleko objekty: NGC 320, NGC 321, NGC 322-1, NGC 323

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.